2 Views
ภัยธรรมชาติหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อได้เขียนหนังสือ "พุทธวงศ์ อายุขัยของมนุษย์ภัยธรรมชาติ "คัดลอกบางส่วน #อัคคีภัย มลพิษภัย โรคภัย อาหารภัย โจรภัย อัคคีภัย หมายถึงความร้อนจะเกิดขึ้นในโลกนี้อย่างรุนแรง ความแห้งแล้งเพราะฟ้าฝนไม่ตกตามฤดูกาล ที่ผ่านมาเกิดภัยธรรมชาติขึ้นดังที่ได้อธิบายมาแล้ว มีวาตภัย อุทกภัย ธรณีภัย และภัย เช่น โรคภัย อาหารภัย โจรภัย มลพิษภัย เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ทำให้มนุษย์ทั้งหลายอยู่ด้วยความลำบากเป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก หากมีอัคคีภัยเกิด ขึ้นซ้ำเติม ชีวิตความเป็น...
3 Views
ดาราสาว ริชชี่ อรเณศ ดี คาบาเลส ซึ่งเป็นลูกหลาน ของชาวลาหู่ หรือ มูเซอ ซึ่งอาศัยอยู่บนเทือกเขาดอยผ้าห่มปก ตะเข็บชายแดน ใน จ.เชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวสุดประทับใจ ว่า ย้อนไป คือ คุณยาย เป็นชาวลาหู่ โดยเป็นลูกสาวคนโตของปู่หมื่น คุณตาเป็นชาวจีน ที่มาแต่งงานกับคุณยาย โดยชาวลาหู่ ในอดีต ถือเป็นรัฐกันชน โดยคุณทวด หรือ ปู่หมื่น จะทำหน้าที่ปกป้องตะเข็บชายแดนไทย และได้รับยศ ว่า หมื่น ซึ่งมีการตั้งชื่อหมู่บ้าน ตามชื่อผู้นำ คือ ดอยปู่หมื่นในปัจจุบัน ส่วนตัวเองถือว่า มีเชื้อสายลาหู่ มาทางคุณยาย ส่วนนา...
3 Views
บทสวดขับไล่ ป้องกัน และต้านทานจากภัย ๓ ประการ คือโรคภัย (โรคระบาด)อมนุษย์ภัย (ภูต ผี ปีศาจ)และทุพภิกขภัย (ภัยแล้ง)รัตนสูตร เป็นพระสูตรในพระสุตตันตปิฎก หมวดขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ และยังปรากฏในหมวดสุตตนิบาต เป็นพระคาถาจำนวน ๑๗ บท แต่ปรากฏในพากย์ภาษาสันสกฤตจำนวน ๑๙ บท ดังที่มีอยู่ในคัมภีร์มหาวัสตุอวทานของนิกายโลโกตตรวาท และนิกายมหาสังฆิกะ พระสูตรนี้พรรณนาคุณของพระรัตนตรัย และป่าวประกาศความยิ่งใหญ่ และคุณลักษณะของพระอริยะเจ้า มีพระโสดาบัน เป็นอาทิ จุดประสงค์ของการประกาศพระสูตรนี้ก็เพื่อโปรดชาวเมืองเวส...
3 Views
โหรเก่งกาจชี้ปี 2566 โลกจะเข้าสู่ยุคศิวิไล แต่เราต้องผ่านวิกฤติไปให้ได้ก่อนไม่ว่าจะเป็น โรคระบาด ภัยธรรรมชาติ สงครามใหญ่ๆ     อาจารย์หม่า กล่าวว่า เป็นการครบรอบของดาวทหาร เทพแห่งสงคราม จะต้องผ่านพ้นปี 2565 ไปแล้วโลกจึงจะฟื้น ...
55 Views
สงครามโลกครั้งที่ 3 "สงครามโลกครั้งที่ 3" คือสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะรู้ว่าผลกระทบจากสิ่งที่เรียกว่า สงคราม นั้น จะทิ้งรอยแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจไว้กับคนจำนวนมากที่ต่อให้ใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตก็ไม่อาจเยียวยาได้ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างหลายประเทศที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันนี้ ที่ยังไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร ทำให้เราหวั่นเกรงกับคำนี้มากขึ้น ทั้งที่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ยินคำนี้ แต่ทุกครั้งที่ได้ยินการวิเคราะห์ต่างๆ รวมถึงคำทำนาย ก็ได้แค่คิดว่า ขอให้ไม่มีอะไรเป็นไปตามคำทำนายนั้น ในบรร...